ภาพกิจกรรม

The Arts of Classical Guitar Competition 2018

5th November 2018

Age 13-16 years: Winners

“ขอแสดงความยินดีกับน้องตังค์ น้องกีตาร์ และน้องเบส ที่ได้ไปเข้าร่วมแข่งขัน ถือได้ว่าประสบความสำเร็จในระดับผู้เข้าแข่งขัน และน้องเบสที่อยูในอันดับ1ใน3 ที่เรียนให้ทราบอย่างนี้ก็เพราะว่า… หัวใจของการแข่งขันที่แท้จริงคือการพัฒนาตัวเอง และเพื่อไปวัดตัวเองว่าอยู่ในระดับใดของกลุ่ม เพื่อพัฒนา และแก้ไขจุดบกพร่อง อีกทั้งเพิ่มเติมประสบการณ์ให้กับตัวเอง เช่นน้องเบสได้ที่2จะทำอย่างไรใก้ได้อันดับที่1 แล้วมาพัฒนาต่อ ส่วนคนที่ได้อันดับที่มากกว่า1 2 3 ก็มาแก้ไข พัฒนาต่อเพื่อให้อยู่ในอันดับของกลุ่ม การคิดอย่างนี้จะทำให้เรามีความก้าวหน้า และพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง แต่หากเราไปโฟกัสแค่อันดับ1 2 3เพียงอย่างเดียวเราจะไม่พัฒนาต่อเพราะเราจะหลงคิดไปว่าเราที่สุดแล้ว นั่นคือการมองเรื่องการแข่งขันที่ไม่ถูกต้องนัก ดังนั้นคนที่ได้อันดับสูงสุดจะทำอย่างไรที่จะรักษาอันดับของตัวเองให้ได้ตลอดไป ดังคำที่ว่า “เป็นแชมป์นั้นไม่ยาก แต่การรักษาแชมป์นั้นยากยิ่งกว่า” อย่างไรก็ตามในฐานะครูผู้สอนขอเป็นกำลังใจให้ทั้งสามคนนี้คือน้องตังค์ น้องกีตาร์ และน้องเบสจงมุ่งมั่นและพัฒนาต่อไปครับ”….อ.สันติ แก้วใจ

 …………………………………………………………………………………………………………..

โรงเรียนดนตรีกาญจนา มุ่งเน้น ให้ผู้เรียนมีความสามารถที่เป็นเลิศด้านการเล่นกีตาร์คลาสสิกได้อย่างมืออาชีพ
รวมถึง การเสริมสร้างศักยภาพความฉลาดทางอารมณ์ของผู้เรียน

กิจกรรมวันเด็ก มกราคม 2561 ณ โรงเรียนดนตรีกาญจนา

กิจกรรมวันเด็ก มกราคม 2561 ณ โรงเรียนดนตรีกาญจนา

กิจกรรมวันเด็ก มกราคม 2561 ณ โรงเรียนดนตรีกาญจนา

กิจกรรมวันเด็ก มกราคม 2561 ณ โรงเรียนดนตรีกาญจนา

กิจกรรมวันเด็ก มกราคม 2561 ณ โรงเรียนดนตรีกาญจนา

กิจกรรมวันเด็ก ม.ค. 2561 ณ โรงเรียนดนตรีกาญจนา

กิจกรรมวันเด็ก มกราคม 2561 ณ โรงเรียนดนตรีกาญจนา

………………………………………………………………………………………………………………….

กิจกรรมคอนเสริ์ตฟื้นฟูป่าภูหลง

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

Performed in Bangkok

  http://korat

src=”http://koratclassic.com/wordpress/wp-content/uploads/2015/06/S_7304337982777.jpg” alt=”” width=”1706″ height=”960″ />


Concerts & Camps

our Sponsors

Korat COMPETITION 2015 GUITAR CLASSICครั้งที่ 8

Apr2015_post1

×