ข่าวสาร

 

กำหนดการแสดงคอนเสริ์ตกีตาร์คลาสสิกเพื่อฟื้นฟูป่าภูหลง

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560

13.00 – 13.30 น.                  พระอาจารย์เดินทางมาถึงโรงเรียนดนตรีกาญจนา ชั้น 1 นิมนต์นั่งบนอาสนะที่เตรียมจัดไว้

13.30 – 14.00 น.                  ผู้เข้าร่วมชมได้พร้อมใจกันกราบพระพร้อมกัน พิธีกรกราบอาราธนานิมนต์พระอาจารย์ กล่าวสัมโมทนียกถาให้ผู้มาเข้าร่วมชม

14.00 – 14.05 น.                  ชมวีดีทัศน์เหตุการณ์ไฟไหม้ป่าจากคลิป Youtube โดยรายการคนค้นคน

14.05 – 14.35 น.                  พิธีกรนำเข้าสู่การแสดงกีตาร์คลาสิกของนางสาวกาญจนา แก้วใจ

14.35 – 15.00 น.                  พิธีกรกราบอาราธนานิมนต์พระอาจารย์กล่าวถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกษัตริย์ที่มีทศพิธราชธรรม 10 ประการ

15.00 – 15.30 น.                  การแสดงบทเพลงพระราชนิพนธ์ 9 บทเพลง โดย สันติ แก้วใจ

15.30 – 16.00 น.                  พิธีกรกราบอาราธนานิมนต์ พระอาจารย์กล่าวให้พรผู้มาเข้าร่วมชม

                                               จบการแสดงคอนเสิร์ต

หมายเหตุ เวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


Concerts & Camps

our Sponsors