สาระ & ความรู้

** เล่นดนตรีมีประโยชน์ต่อสมองของคุณอย่างไร **

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=sAqYFC1x4QA

 

** ในคลิปนี้ ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่า ดนตรีมีส่วนพัฒนาโครงสร้างของสมอง ทำให้ผู้เล่นดนตรีมีความฉลาด…ไอน์สไตน์ก็เล่นดนตรีนะ 🙂 **

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=BE53EkxKWpw


Concerts & Camps

our Sponsors