หลักสูตรที่เปิดสอน

Classical Guitar

หลักสูตรกีต้าร์คลาสสิคขั้นพื้นฐาน-Advance สอนโดย อาจารย์สันติ แก้วใจ

หลักสูตร

  • หลักสูตรทั่วไป (กีตาร์คลาสสิก และ Finger Style)

ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 100 บาท
ค่าตำราเรียน 120 บาท
ค่ากิจกรรมคอนเสิร์ตประจำปี (ปีละ 1 ครั้ง) 800 บาท

ประเภท ค่าเรียน จำนวน ชม.
เรียนกลุ่ม (2-4 คน) 1,500 บาท เรียนสัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 1 ชั่วโมง
เรียนเดี่ยว 2,000 บาท เรียนสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง

 

  • หลักสูตรระยะสั้นช่วงปิดเทอม – ตีคอร์ด ร้องเพลง (โฟล์คซอง)

ค่าเรียน 3,500 บาท (20 ชม.)

  • หลักสูตรติวเข้มเข้าเรียนต่อสายดนตรีระดับมหาวิทยาลัย
  • หลักสูตรทฤษฎีดนตรี

ค่าเรียนกลุ่ม 1,500 บาท (2 ชม.ต่อสัปดาห์ รวม 8 ชม. ต่อเดือน)

  • หลักสูตรอื่นๆ (สามารถปรึกษาอาจารย์ผู้สอนเพื่อออกแบบหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียนได้) เช่น..

-หลักสูตรเล่นเพลงพื้นฐานได้ภายใน 7 วัน : จะสามารถเล่นเพลงเหล่านี้ได้ เช่น Happy Birthday, Jingle bell, Old McDonald, Spider song เป็นต้น
-หลักสูตรเล่นเพลงตามคำขอได้ภายใน 7 วัน
-หลักสูตรเพลงกล่อมลูกรักด้วยกีตาร์เลเล่

เวลาเรียน เปิดสอนวันอังคาร – อาทิตย์ หยุดเฉพาะวันจันทร์
วันธรรมดา ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.

 

หลักสูตรแกะเพลงด้วยกีตาร์ สำหรับผู้มีพื้นฐานกีต้าร์อยู่บ้าง สอนโดย อาจารย์วรเทพ รัตนาอัมพวัลย์
Warathep-Portfolio
ค่าเรียนเดี่ยว 2,500 บาท ต่อเดือน เรียนเดือนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง
ค่าเรียนกลุ่ม 1,800 บาท ต่อเดือน เรียนเดือนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง

 

หลักสูตรการทำวง Ensemble เรียนเดือนละ 2 เสาร์ สอนโดย อาจารย์ณัฐไชย ชาตะวงษ์ (ครูอ๊อฟ)

ค่าเรียน 1,500 บาท ต่อเดือน เรียนเดือนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง