Woratep Rattana-umpawan

Date:23 Apr, 2015

Woratep Rattana-umpawan

Warathep-Portfolio

อาจารย์ วรเทพ รัตนาอัมพวัลย์
ได้แชมป์ชนะเลิศ 3 ปีซ้อนในงานแข่งขัน Yamaha  Festival ที่กรุงเทพ ปี 1985 – 1987  จบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ เกียรตินิยมอันดับ 2 ในปี 1993 ได้รับเชิญไปแสดงในสถาบันดนตรีที่มีชื่อเสียงในหลายๆประแทศ อาทิ ญี่ปุ่น ออสเตรีย ฟิลลิปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ได้ทำ Master Class กับนักกีตาร์ระดับโลก Fermandez เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งชมรม Thailand Guitar Socity ร่วมกับ Mr.Leon  Koudelak ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานชมรม เป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนดนตรีกาญจนา